● این سطر با فونت 12 آریال رگولار نوشته شده است.
● این سطر با فونت 12 تایمز رگولار نوشته شده است.
● این سطر با فونت 12 ماکروسافت سانز سریف رگولار نوشته شده است.
● این سطر با فونت 12 تاهوما رگولار نوشته شده است.
● این سطر با فونت 10 تاهوما رگولار نوشته شده است.
● این سطر با فونت 8 تاهوما رگولار نوشته شده است.

چنانکه در فونتهای نمونهٌ بالا مشاهده می‌کنید، فونتهای آریال، تایمز و ماکروسافت، همه نا خوانا و نا مناسب‌اند اما فونت تاهوما تا حد زیادی ساده و خواناست. امروزه همه به این واقعیت پی برده‌اند که بهترین، و ساده ترین، و خواناترین، و مناسب ترین فونت برای نوشتن فارسی، بویژه در صفحات وب، فونت تاهوما است. حتی بسیاری از برنامه‌های نرم افزاری بین المللی مانند مرورگرها، فونت تاهوما را بعنوان فونت (پیش فرض) برای زبان فارسی تثبیت کرده‌اند؛ بطور مثال، اگر شما صفحات وب را با فونتی بنویسید که در سیستم کاربر موجود نباشد، مرورگر گوگل کروم، آن صفحات را با فونت تاهوما نمایش خواهد داد.
با این اوصاف، اگر می‌بینید که جستجوگر گوگل از فونت تایمز استفاده می‌کند، بیشتر به دو علت زیر است:
1 ـ طول نوشته‌های تایمز کمتر است.
2 ـ خط Underline تایمز درست در پائین نوشته‌های فارسی قرار می‌گیرد.
        در تصویر زیر، کاراکتر (س) از فونت (تایمز نیو رومان) و فونت تاهوما مقایسه شده‌اند:
چنانکه در تصویر بالا می‌بینید، (س) در تایمز نسبت به (س) در تاهوما نامتناسب است اما در عوض، خیلی بالاتر از خط آندرلاین قرار دارد؛ ضمناً کوتاه تر هم هست؛ ولی مهمترین تفاوت این دو، این است که کاراکترهای چسبان اول و وسط در تایمز یکسان هستند لکن کاراکترهای چسبان اول و وسط در تاهوما، هر یک جداگانه هستند.

در تصویر بالا، (تایمز) اولین کاراکتر (از راست) و بعدی (تاهوما)، و سایز هر دو یکسان است. ضمناً خطی که به رنگ آبی نشان داده شده، خط کرسی نیست بلکه آندرلاین است.
در تصویر زیر می‌بینید که چگونه در فونت تایمز، کاراکترهای (س) چسبان اول و (س) چسبان آخر، (بدون واسطه) به یکدیگر متصل می‌شوند:

و تصویر زیر نشان می‌دهد که خط آندرلاین، یکی از مهمترین نقاط ضعف فونت تاهوما است:
اما امتیاز فونت تاهوما این است که از سایز 8 تا 12 (رگولار) بصورت تک پیکسلی (و با یکی از چهار حالت: صفر درجه، 45 درجه، 90 درجه و 135 درجه درج می‌شود؛ و بطور کلی سایه ندارد. این امتیاز موجب می‌شود که این فونت بسیار خوانا و واضح باشد.
تصور می‌شود که این معجزه بطور اتفاقی رخ داده باشد زیرا بدنهٌ این فونت، در همهٌ سایزها، شکل معجزه آسای خود را حفظ نمی‌کند و این ایجاز فقط شامل سایزهای 8 تا 12 است:
در تصویر زیر (س) در فونت 12 رگولار تایمز با (س) در فونت 12 رگولار تاهوما مقایسه شده است:
توضیح اینکه این تصویر 9× است و سایز واقعی این فونت فقط یک پیکسل است.

■ ایجاز فونت تاهوما:

 گفتیم که: زیبائی کاراکترهای فونت تاهوما در سایزهای 8 تا 12 ، بیشتر شبیه به یک معجزه است زیرا فیگور واقعی آنها، بسیار بد قواره است؛ لذا تصور می‌شود این معجزه بطور اتفاقی رخ داده باشد زیرا بدنهٌ این فونت، در همهٌ سایزها، شکل معجزه آسای خود را حفظ نمی‌کند و این ایجاز فقط شامل سایزهای 8 تا 12 است؛ حال آنکه فونت همین سایت، از سایز 10 تا 200 ، شکل اصلی خود را حفظ می‌کند.
در تصاویر زیر، ابتدا فونت تاهوما و سپس، فونت رویا در شریط برابر مقایسه شده‌اند:به قلم سید عامر هاشمی
منبع: PCForS.com