فونت پیکسلی

در این بخش قصد داریم تا به معرفی دقیق فونت پیکسلی؛ رویکردهای استراتژیک فونت پیکسلی، اصول ابتدائی طراحی فونت و تکنیک‌های اجرائی فونت فارسی که برای اجرای طراحی دانلود رایگان فونت جدید پیکسلی احتیاج است بپردازیم. برای شروع می‌توانید از محصولات فونت فارسی زیر استفاده کنید: