فونت براش

فونت های براش انگلیسی از جمله فونت های پرطرفدار مابین طراحان و گرافیست ها هستند. این دسته از فونت ها حالت قلم مویی داشته و فضا و ظاهر زیبایی به متن شما خواهند داد.