فونت کوفی سنتی

در این بخش قصد داریم تا به معرفی دقیق فونت کوفی سنتی؛ رویکردهای استراتژیک فونت کوفی سنتی، اصول ابتدائی طراحی فونت و تکنیک‌های اجرائی فونت فارسی که برای اجرای طراحی فونت کوفی سنتی احتیاج است بپردازیم. برای شروع می‌توانید از محصولات فونت فارسی زیر استفاده کنید: