خانواده فونت

مجموعه(بسته) یا خانواده فونت “Font family” به سری فونت های یک مجموعه فونت گفته می‌شود که در سایز های مختلف اعم از:

 • Thin
 • ultra thin
 • Light
 • ultra Light
 • Regular
 • Medium
 • demi bold
 • Bold
 • Extra Bold
 • Black
 • variable

و یا در اصلاح فارسی فونت متغییر گفته می شود.