فونت سریف

در این بخش قصد داریم تا به معرفی دقیق فونت سریف؛ رویکردهای استراتژیک فونت سریف، اصول ابتدائی طراحی فونت و تکنیک‌های اجرائی فونت فارسی که برای اجرای طراحی دانلود رایگان فونت جدید سریف احتیاج است بپردازیم. برای شروع می‌توانید از محصولات فونت فارسی زیر استفاده کنید:

سریف

سریف Serif (دارای سَرَک):

  • Humanist Old Style

تایپ فیسهای طراحی شده در قرن ۱۵ و ۱۶ به صورت دستی و دارای کیفیاتی خوش نویسانه بودند. به ویژه زمانی که به سريف ها نگاه می کنیم Sabon و Garamond فونت محبوب و معروف Old Style هستند، به دلیل سريفهای هلالی و تضاد اندک و تأکیدات مورب.

  • Transitional

در قرن ۱۸ تغییراتی در تکنولوژی آثار فلزی ایجاد شد که ریخته گران حروف را قادر می ساخت تا سریف ها و هلال های ضخیم تری ایجاد کنند. تضاد زیاد بین استروکهای ضخیم و نازک برای حروف باریک تر در فونت هایی مانند Baskerwille که ظاهری سبک تر داشتند پدید آمد.

  • Bodoni-Modern

تایپ فیسی غیرمعمول در عصر مدرن بود که با تأکیدات عمودی و تضاد بسیار بین استروکهای ضخیم و نازک همراه بود. سریف ها هیچ هلالی نداشتند و تنها خطوطی مستقیم بودند.

  • Slab Serif

نام دیگر آن «مصری» است. تایپ فیس های قرن ۱۹ از دل انقلاب صنعتی رشد یافتند و در تبلیغات برای درج شعارها و جلب نظر مردم به کار رفتند. Memphis ،Rock well و Clarendon در این طبقه بندی قرار می گیرند.