فونت سنز سریف

در این بخش قصد داریم تا به معرفی دقیق فونت سنز سریف؛ رویکردهای استراتژیک فونت سنز سریف، اصول ابتدائی طراحی فونت و تکنیک‌های اجرائی فونت فارسی که برای اجرای طراحی دانلود رایگان فونت جدید سنز سریف احتیاج است بپردازیم. برای شروع می‌توانید از محصولات فونت فارسی زیر استفاده کنید:

سنز سریف

سنز سریف Sans serif و بعدها با حروف کوچک توسط ویلیام ترو گود در سال ۱۸۳۲ به عنوان بستری برای بسیاری از گروتسک ها و موفقیت آنها شد. Helvetica توسط مکس میدینگر” در ۱۹۵۷ طراحی شد و یکی از مترادف ترین نمونه ها شد.

  • Hummanist sans serif

قرن بیستم زمان تولد بسیاری از تایپ فیس های سن سریف بود که هنوز نیز استفاده می شوند. اما Gill Sans جاده را برای سن سریفهای خوشنویسی هموار کرد. ورژن های ایتالیک Gills Sans و Meta هر کدام کیفیاتی ارگانیک دارند که با ویژگیهای فونت های سریف و سن سریف پیوند یافته اند. سن سریف هندسی.

پل رانر سن سریف هندسی را محبوبیت بخشید و در سال ۱۹۲۷ به نام Futura را ابداع کرد. فرمهای گرد او دوایری عالی بودند. به عنوان تایپ فیسی تک خطی، هر استروک ضخامت یکسانی را از نقطه ای به نقطه دیگر دارد.