نحوه نوشتن حروف טּ | ہ | ڪ | ے | ב | تبدیلگر فونت فارسی | تغییر حروف فارسی ی به ے کشیده

آموزش کشیده کردن حروف و استفاده از کشیدگی و حرکات نمایشی غیر از ماهیت اصلی فونت فارسی و تغییر ساختار نمایشی فونت در کدنویسی سایت و یا در موبایل در قسمت هایی که با متن نمایشی و یا به قولی بیو نویسی و کپشن ها از فونت های آنلاین فارسی خاصی استفاده شده است. در اقدامی جسورانه ؛ ایران فونت اقدام به طراحی تبدیل کننده فونت حرفهای فارسی به فارسی زده تا شما کاربر عزیز به راحتی بتوانند سبک نوشتن جملات و حروف خود را تغییر دهید.

راهنمای استفاده از ابزار فونت آنلاین فارسی سایت ایران فونت:

با توجه به اینکه حروف جایگزین طراحی شده در برخی از نقاط کلمه طراحی نشده و حالت خاصی تعبیه شده است، باید با توجه به راهنمای استفاده از ابزار های انلاین حروف فارسی باید طبق الگوهای که در کادر های پایین است رفتار کرده و کلمات مدنظر خود راجایگزین کنید.

در لیست های کروسل طراحی شده در رو به روی هر حرف نحوه اتصالات را با سلایق خود چیده و از امکانات سایت نهایت استفاده را به رایگان ببرید.

✅ ابتدا: در ابتدای کروسل کشویی حروف اول را تغییر آنلاین داده و کپی پست کنید.

✅ هرجا:در هر قسمت از کروسل کشویی حروف اول را تغییر آنلاین داده و کپی پست کنید.

✅ انتها:در انتهای کروسل کشویی حروف اول را تغییر آنلاین داده و کپی پست کنید.

همچنین برای استفاده از اعداد فارسی از مبدل اعداد انگلیسی به فارسی استفاده کنید

برای کشیدگی حروف از Shift+j در ویندوز و از (ــــ) کپی و در موبایل استفاده کنید.