فونت متن

در این بخش قصد داریم تا به معرفی دقیق فونت متن؛ رویکردهای استراتژیک فونت متن، اصول ابتدائی طراحی فونت و تکنیک‌های اجرائی فونت فارسی که برای اجرای طراحی دانلود رایگان فونت جدید متن احتیاج است بپردازیم. برای شروع می‌توانید از محصولات فونت فارسی زیر استفاده کنید:

فونت متن

در صفحه آرایی طراح با توجه به متن و موضوع، اندازه و نوع فونت را انتخاب می نماید. اندازه حروف متناسب با اندازه و فضای کادر انتخاب می گردد. به عنوان مثال: اندازه و نوع حروف در صفحه آرایی متن یک پوستر بزرگتر از اندازه حروف در یک کاتالوگ با ابعاد کوچک می باشد.

معمولا برای یک متن طولانی در فونت مطبوعات فونت مجله و یا فونت کتاب از فونت متن استفاده میشود و همچنین برای عنوان همین مجله، کتاب و یا برشور از فونت تیتر استفاده میشود.

روانشناسی حروف در مطالعه ثابت کرده است که بسیاری از افراد تمایل به خواندن متن فشرده با حروف کوچکتر از 10 را ندارند. زیرا در متون فشرده اندازه کوچک حروف باعث خستگی چشم خواننده شده و مخاطب را از تب و تاب تعامل باز میدارد.