کارگاه دو روزه آموزش خط کوفی توسط مولف دانشنامه خط کوفی (محمد وحید موسوی جزایری)، در موزه ملی آذربایجان تبریز برگزار می گردد. این کارگاه در روزهای یکشنبه 28 مهر و دوشنبه 29 مهر برگزار می گردد. شرکت کنندگان در این کارگاه با شیوه خواندن خط کوفی، و مباحث دیگر آشنا خواهند گردید.

 استاد بهاءالدین خرمشاهی درباره مدرس این کارگاه می نویسد: «استاد سید وحید موسوی‌ جزایری‌ احیاگر خط‌ کوفی‌ با افزایش‌ بسی‌ آرایه‌های‌ گرافیکی‌ امروزه‌پسند است‌». استاد بهرام کلهرنیا می گوید: «هجرانی خوان امروز ما، سید وحید جزایری است که از رنج های فرهنگ و کاستی ها می گوید، نه از بودن ها».

موسوی جزایری تاکنون چندین کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی درباره خط کوفی نگاشته است. کتاب جدید ایشان در آبان ماه امسال در نیویورک چاپ خواهد شد

جزئیات بیشتر در لینک ذیل قرار دارد

http://kuficpedia.ir/?page_id=1393

 

تنها چند دقیقه به رنج های تاریخی هنرمندان گرافیست، از زبان استاد بهرام کلهرنیا گوش فرا دهیم. برای شنیدن بر لینک ذیل کلیک نمایید

http://kuficpedia.ir/?page_id=804

 

جلسه نقد خط نسخ:

http://kuficpedia.ir/?page_id=1364

 

با تقدیم احترام

cصفحه ما در فیسبوک

https://www.facebook.com/KuficCalligraphy