● فونت 10 تاهوما (رگولار) برای جوانان بسیار مناسب است اما برای افراد 40 سال به بالا مناسب نیست.
● خطِ کُرسی در پهنای باند فونت تاهوما (تقریباً) به نسبتِ 1 به 4 است، یعنی سه چهارم از پهنای باند در بالای خطِ کُرسی قرار دارد و یک چهام در پائینٍ خطِ کُرسی؛ لذا برای حروف لاتین، محدودیتی وجود ندارد چرا که همگی جز دمباله‌های حروف کوچکی مثل: { p - y - g - j } در بالای خطِ کُرسی قرار می‌گیرند؛
مثال:
ENGLISH - English

لذا (زیر خط) یا (underline) نیز نسبتاً در محل مناسبی واقع می‌شود؛
مثال:
ENGLISH - English

اما در خط فارسی یا عربی، اگر چه برای بخشهائی از حروف که در بالای خطِ کُرسی قرار می‌گیرند، محدودیتِ چندانی وجود ندارد لکن بخشهای پائینی بشدت محدود هستند بطوریکه سازندهٌ فونت، ناچار شده است نقاط (پ) و (یـ) را به بدنهٌ حروف بچسبانَد؛
مثال:
پیش بینی کن که فردا چون شوی؟ __ عقل اگر واپَس نهی، مَغبون شَوی.

کاملاً واضح است که نه فقط نقاط (پ) و (یـ) به بدنهٌ حروف نزدیک هستند، بلکه دیگر جائی برای کسرهٌ زیر آنها وجود ندارد. همچنین (زیر خط) یا (underline) که یکی از ملزومات نشانه گذاری لینک در صفحات وب است، چنان در بدنهٌ متن دخالت می‌کند که وب نگارانِ فارسی، این نشانهٌ قراردادی را به کنار نهاده و بازدید کنندگانِ وبسایتِ خود را با رنگی کردنِ عبارات، از وجود لینک، آگاه می‌کنند؛ نمونهٌ زیر، وضعیتِ (زیر خط) یا (underline) را در فونت تاهوما نشان می‌دهد:

پیش بینی کن که فردا چون شوی؟ __ عقل اگر واپَس نهی، مَغبون شَوی.

مشکلِ (زیر خط) یا (underline) در عربی و فارسی بقدری فاحش است که برخی مرورگرها مثل (فایر فاکس) آندرلاین‌های استاندارد را حذف می‌کنند و یک آندرلاین اختصاصی زیر فونتهای عربی و فارسی قرار می‌دهند تا این عیب را بر طرف کرده باشند. یعنی اگر شما از مرورگر فایر فاکس استفاده می‌کنید، (ممکن است) آندرلاین در سطرٍ نمونهٌ بالا را در جای مناسبی ببینید.

با این وصف ـ برای وب نگاران فارسی زبان ـ فونت تاهوما در قیاس با سایر فونتهای گلوبال، از همه بهتر است؛ همچنین با توجه به اینکه محاسن این فونت، بیش از معایب آن است، همهٌ فارسی زبانان جهان (در پهنهٌ وب)، به آن روی آورده‌اند؛ اما اگر شرکت ماکروسافت، همین فونت را با نام دیگری [جدا از فونت سیستمی] بسازد و پهنای باند و خط کرسیٍ آن را تغییر دهد و کاراکترهای فارسی و عربی و لاتینٍ آن را اصلاح کند، و آن را (بصورت Update) در اختیار همهٌ کاربران قرار دهد، مشکلٍ وب نگارانِ فارسی و عرب زبان، بکلی حل خواهد شد.

این کار، بس آسان است و ما (مردم)، خودمان می‌توانیم این کارها را به آسانی انجام دهیم؛ اما یک چیز هست که مانع پیشرفت و مانع خوشبختی ماست و آن هم (شیطان) است. شیطان بر ما مسلط است و اجازه نمی‌دهد که ما به شیوهٌ انسانی زندگی کنیم...
[اینجا جای این بحث نیست لذا بیش از این ادامه نمی‌دهیم...] لکن در جواب آنانکه به وجود شیطان معتقد نیستند و ما را به خرافه گرائی متهم می‌کنند می‌گوئیم: شما می‌توانید (شیطان) را چیزی شبیه به ویروس کامپوتری فرض کنید تا جنبهٌ خرافات نداشته باشد!...

به قلم سید عامر هاشمی
منبع: PCForS.com