فونت افسانه سه سال پیش بر اساس استایل دست نوشته و با قلمو و مرکب برای حروف فارسی توسط حسین تقی زاده، گرافیست جوان طراحی و اجرا شد.
سبک: قلم مو – فانتزی
نوع: True Type
حجم: 70 kb
www.ht-29.com