قلم دست نویس براساس خط آقای احسان ایران‌نژاد، که در سال 2005 پخش شده است.   منبع: Folios