به صورت متعدد از ما درباره طراحان فونت‌های مختلف پرسیده شد. متأسفانه در اکثر مواقع طراحان برخی از فونت‌ها به مرور زمان گم شد و دیگر کسی نتوانست نام صاحب اثر را بیابد. شاید ایراد از این باشد که جایی نبوده است که فونت به عنوان یک اثر ماندگار در آنجا ثبت شود. اثری که همه ما از آن در کارهای گرافیکی و متنی خود از آن استفاده کردیم و حداقل حقوق مؤلف که عنوان نام اوست درج نشده.
سیاست ایران فونت این است که حتماً ذکری از نام طراح فونت صورت پذیرد. به همین خاطر در فونت‌های جدیدی که طراحی می‌شوند به راحتی می‌توان نام صاحب اثر را بیابید.
امروز تصمیم گرفتیم برخی از فونت‌های قدیمی که نامشان در خود فونت درج نشده است را به نقل برخی از منابع برای شما نقل کنیم. قطعاً برای دانشجویان برای تحقیق‌های خود می‌تواند مفید و برای عموم کاربران قطعاً جالب خواهد بود.
امیدواریم به زودی زود این لیست کامل تر و دقیق تر شود. اگر شما هم نظر یا اصلاحیه ای در این رابطه دارید به ما اطلاع بدهید.

نام فونت

طراح

صاحب‌امتیاز

توضیحات

یکان

مسعود سپهرآموزه

مسعود سپهر

وزارت آموزش و پرورش


دیمو

مصطفی اوجی

آتلیه kct


اوج

مصطفی اوجیترافیک

مصطفی اوجی زیر نظر جوک کینیر

دایمواینرنشتال دانمارک

سابق نام محمدرضا بقا پور به سفارش سازمان زیباسازی ایران نقل می‌شد.

یاس

رامین جلالیسینا

سیناییدست‌نویس

احسان ایران‌نژاد

 

 

نستعلیق چلیپا

احمد فلسفیآزاد

امیرحسین قالیچی هاپاچ

عزیز محسنی

نرم‌افزاری سینا


تبسم

عزیز محسنی

نرم‌افزاری سینا


نارنج

کوکب طاهباز

نرم‌افزاری سینا


زیتون

علی ترابی

نرم‌افزاری سینا


بدر

عثمان حسین

لاینوتایپ


جلال

مارگارتتان

لاینوتایپ


آبان

مریم کهوندسعدی

شتلر

موسسه کیهان

اصلاح توسط حسین حقیقی

کریم

گروه هالوی

مونوتایپ


کلاس اول

فریدون جهانشاهی

نرم‌افزاری سینا


لوتوس

استودیو طراحی لاینو تایپ

لاینوتایپ

در برخی کتب به نام

حسین عبدالله زاده حقیقی ثبت شده است.

آبان

مریم کهوند

کوارتز


میترا

گروه هالوی

لاینوتایپ برای کیهان


یاقوت

ناهید جاروردی

لاینوتایپ


هما (لاله)

لاله نوحیثلث کلک

نریزی

نرم‌افزاری سینا


شکسته‌نستعلیق کلک

محمد احصایی

نرم‌افزاری سینا


نستعلیق کلک

محمد احصایی

نرم‌افزاری سینا


جلیل

والتر تریسیشریف

والتر تریسی

لاینوتایپ


قاضی

والتر تریسی

لاینوتایپ


مروارید

حسین عبدالله حقیقی


در کتاب فونت نام علی ترابی به عنوان طراح ذکر شده است.

تیتر

حسین عبدالله حقیقی

موسسه کیهان

در کتاب تحلیل و بررسی حروف فارسی حمید نوروزی را طراح فونت دانسته‌اند.

نازنین

حسین عبدالله زاده حقیقیزر

حسین عبدالله زاده حقیقی

حروف ریزی زر


؟
فردوسی

حسین عبدالله زاده حقیقیفیروزه

حسین عبدالله زاده حقیقیکودک

کامران انصاری - رامین جلالی

نرم‌افزاری سینا


ارشیا

کامران انصاری

نرم‌افزاری سینا


افراز

کامران انصاری - آقاجانی

نرم‌افزاری سینا


بردیا

کامران انصاریپیام

کامران انصاریساحل

کامران انصاریفرناز

کامران انصاری

نرم‌افزاری سینا


کامران

کامران انصاری

نرم‌افزاری سینا


هادی

کامران انصاریالهام

کامران انصاریآموزان

کامران انصاری

نرم‌افزاری سینا

این فونت بر اساس خط حاج آقاجانی طراحی شده است.

رؤیا

کامران انصاری - رامین جلالی

نرم‌افزاری سینا


نبی

حسین زاهدیایران نستعلیق

حسین زاهدی

شورای عالی اطلاع رسانی


مولا

حسین زاهدیخودکار

حسین زاهدی

پروین

 

العالم

حسین زاهدی

شبکه العالم


دانلود فایل ورد لیست فوق


این لیست توسط گروه ایران فونت و با استفاده از منابع زیر گردآوری شده است:
  1. پنجمین کتاب سال گرافیک دانشجویی (فونت)
  2. درباره فونت انتشارات دایره چهار رنگ
  3. کتاب فونت انتشارات دایره چهار رنگ
  4. تحلیل و بررسی حروف فارسی انتشارات دانشگاه آزاد
  5. سایت پارس فونت (حسین زاهدی)
  6. سایت شورای عالی اطلاع رسانی