حسین زاهدی
حسین زاهدی

حسین زاهدی

درباره فروشگاه

حسین زاهدی هستم کارشناس گرافیک از سال 1380 بطور تخصصی روی طراحی فونت شروع به فعالیت کردم مدیر هنری شرکت فارسی نویس پروین در بخش طراحی و ساخت فونت شدم  در همان بدو ورود سفارش ساخت فونت ایران نستعلیق، توسط شورای عالی اطلاع رسانی و با همکاری شرکت هامون ،به بنده واگذار شدبدلیل مشکلات متعدد سر راه طراحی این فونت ملی، اجرای آن در حدود 2 سال به طول انجامـیدناظر کیفی و کالی گرافی توسط اسـتاد امیر احمد فلسفی خوشـنویس بنام ایرانی انجام پذیرفت مدیـریت هنـری این فونت توسط حسـین زاهدی و اجرای آن توسـط فرزانه یحیی پور انجام پذیـرفت استقبال فراوان کاربران محترم از نسخه اولیه این فونت، شورای عالی سفارش نسخه دوم همراه باکشیدگی را به بنده واگذار کردمدت زمان اجرای این نسـخه نیز به مدت 2 سال بطـول انجامید که نهایتا در سال 1391 برای عرضه توسـط شورای عالی اطلاع رسانی ارائه شد عملکرد مناسب در ارائـه فونت ایران نستعلیـق ، شورای عالی اطـلاع رسانی درخواست دیگری با عنوان ســاخت فونت نیریزی به اینجانب واگذار کردمجدد با توجه به سابقه بنده، شورای عالی اطلاع رسانی پروژه ساخت و استاندارد سازی فونتهای آی ار را نیز سفارش داد که در سال 1392 این پروژه به اتمام رسید. این فونتها دارای اعراب و کرنینگ کامل می باشند.کاربران محترم می توانند جهت استفاده از فونتهای جدید برای انجام کلیه فعالیتهای گرافیکی و چاپ، از نمونه فونتهای بنده در بخش محصولات دیدن و جهت خرید اقدام نمایند.