این فونت که برگرفته از یک فونت به زبان اردو است و شامل دو وزن نازک و ضخیم هم هست توسط آقای مجتبی کیا به ایران فونت ارائه شده که از همکاری ایشان صمیمانه تشکر می‌کنم.