نسخه اصلی این قلم که آقای مجتبی کیا برای پخش به ما ارائه داده‌اند همانی است که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید. با توجه به ظرافتی و دقتی که در انحناهای این قلم وجود دارد [که خوانایی آن را هم افزایش داده] به جا دیدم یک نسخه نازکتر از این قلم را در کنارش قرار دهم، تا در متن‌های طولانی هم کارایی داشته باشد. اینگونه قلم‌ها به دلیل فضای صمیمی که در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند می‌تواند در طراحی‌های شما کارایی بسیاری داشته باشد.