نسخه اصلی این قلم داری چند ایراد مهم است از جمله اینکه کلمه "الله" را با یک الف اضافه و سایز بسیار کوچکتر از سایز حروف دیگر تایپ می کرد و همچنین بعضی از علائم مهم از جمله علامت سوال و علامت تعجب طراحی نشده بودند که متناسب با انحناهای قلم طراحی و به آن اضافه شد.