این فونت را محمدرضا شمس الکتابی در وبلاگ شخصی خود قرار داده بود. چند ایراد جزئی در کار این دو فونت به نظرم آمد که آن ها را اعمال کردم. حتما فایل را دریافت کنید و از تایپ با آن لذت ببرید.