بخش زیادی از افزایش قلم های فارسی مدیون عزیزانی است که در گوشه و کنار برای خود فونتی را پیاده سازی کردند. این قلم جدید که به آرشیو قلم های فارسی اضافه می گردد براساس طرحی از محمد عموئی و توسط پارس فونت اجرا گردیده است که برای نخستین بار در ایران فونت در معرض کاربران فارسی زبان قرار میگیرد. امیدوارم به کار همه عزیزانی که با ایران فونت در ارتباط هستند بیاید.  ضمنا توجه داشته باشید این قلم در ابتدا با نام FP_Hemat به دست ما رسیده است. ولی برای یکپارچه و یک دست کردن محصولات ایران فونت ما نامش را کمی تغییر دادیم لذا از سازندگان این قلم زیبا پوزش میطلبیم.