قلم جدید و زیبای شابلون. ارائه شده توسط آقای عابدینی. این فونت با الهام از متن نگاری روی دیوارها و برش های آن بر همین اساس تنظیم گردیده اند.