این فونت توسط آقای امیر صدقی طراحی شده است. البته اشکالات زیادی داشت که در حد توانم بعضی از آنها را برطرف کردم. مثلا در اتصال حروف و عدم قرار گرفتن بعضی از حروف بر خط کرسی. و یا اینکه ناهماهنگی در ضخامت چند حرف.