سلام مجدد؛ فونت جدید کردی کاری است زیبا و چشم نواز از امید کردی را برای دانلود در معرض شما قرار میدهم. این قلم بر پایه یکی از فونت های دارا برای تایپ معمولی طراحی و ویرایش شده است.