واقعیت مطلب این است که این یک فونت عربی است. چند ماه پیش توسط یکی از طراحان حرفه ای عرب زبان به نام صمام انجام گرفت. ولی این فونت به هیچ وجه نمی توانست فارسی را ساپورت کند. مجبور شدم تمام حرف ها را از نو در یک فایل جدید طراحی و تبدیل به فونت کنم. حروف فارسی را هم به آن افزودم. امیدوارم از این فونت خوشتان بیاید.