این فونت را در یکی از سایت های عربی یافته ام. اصلاح کردم و حروف فارسی را به آن اضافه نمودم. اعداد فارسی را به آن اضافه نمودم. نامی نامأنوس داشت. طولانی و عربی خالص! نام دوئل را برای آن پسندیدم. این فونت در دو حالت می باشد. و زبان های فارسی، عربی، و انگلیسی را به خوبی پشتیبانی می کند. لطفا بعد از دانلود نظرتان را بگویید.