پنج نسخه از فونت های میترا با ویرایش های متفاوت. امیدوارم گرافیست ها و طراحان از تایپ با این فونت های زیبا لذت ببرند.