طراحی این فونت بر مبنای قلم‌های صمیم و وزیر ساخته شده که خود باز طراحی فونت DejaVu 2.35 می‌باشند. توضیحات مربوط به فونت اصلی و مجوز آن را می‌توانید در تارنمای پروژه فونت DejaVu مشاهده نمایید. صفحه وبلاگ برای ثبت دیدگاه پیرامون قلم تنها: rastikerdar.blog.ir
دانلود فونت تنها - Tanha font در GitHub