دانلود فونت دست نویس دیما Dima font یک فونت دست نویس برای استفاده در وب سایت یا طراحی می باشد. این فونت از پوینت 5 پیکسل تا 700 پیکسل را قابلیت نمایش دارد. البته فونت هنوز بتا هست و در حال توسعه است. این فونت توسط روح الله بلوردی طراحی و پیاده سازی شده است.