امروز فونت روافد زینب را در اختیار کاربران فارسی زبان قرار می دهیم. این فونت عربی به خاطر شباهت زیادی که به فونت های فارسی دارند (فاقد چهار حرف: گ، چ، پ، ژ) می توانند کمبود تنوع فونت های فارسی را تا حدودی جبران نموده و مورد استفاده طراحان در طراحی ها قرار بگیرد،

فی هذا الموضوع اقدم لکم الیوم خط روافید زینب - Rawafed Zainab Font خط عربی جدید رائع بشکل و تصمیم جمیل و متناسق یعمل علی جمیع برامج التصمیم...حملهم الان
هذا الخط من تصمیم و برمجة : طارق العزی