امروز تصمیم گرفتیم بهترین و جدیدترین نسخه فونت تیتر را در در یک بسته 26 گانه اختیار شما قرار دهیم. ما در این بسته تمام ویرایش‌های منتشر شده از این فونت را گردآوری کردیم و به دو بخش تقسیم کردیم. فونت‌های تیتر فانتزی یا تزئینی و فونت های تیتر اصلی. فونت‌های تیتر اصلی شامل موارد زیر است:
  • فونت 2 تیتر بولد - 2 Titr Bold ویرایش MRTSoft (1998)
  • فونت بی تیتر بولد - B Titr Bold ویرایش برنارایانه (2001)
  • فونت 0 تیتر بولد - 0 Titr Bold ویرایش حامی سافت (2007)
  • فونت بهیج تیتر بولد - Bahij Titr Bold ویرایش دکتر بهیج (2007) (پیشنهاد نخست ما)
  • فونت آی آر تیتر - IR Titr Bold  ویرایش شورای عالی اطلاع رسانی 2013 (پیشنهاد دوم ما)
  • فونت تیتر - Titr Font ویرای شریف فارسی وب 2003
  • فونت ایکس بی تیتر - XBTitre ویرایش ایرماگ 2009

طبق بررسی های ما بهترین نسخه منتشر شده فونت تیتر فونت Bahij Titr است. این نسخه از تمام حروف هم خانواده فارسی چون کردی، عربی، اردو، پشتو و... پشتیبانی میکند. بهترین اعراب گذاری را دارد. کرنینگ (فرورفتگی بین حروف) بسیار خوبی دارد. از فونت انگلیسی هم سطح و مشابه پشتیبانی میکند. انتخاب بعدی فونت IRTitr است.

در بخش فونت‌های تزئینی یا دکوراتیو که 19 فونت قرار دارد فونت های mj چون فونت titr df که زمانی یکی از محبوب ترین فونت های جدید فارسی بود. و چندین فونت جدید دیگر چون زنگار همشهری که همه آنها جذاب و محبوب هستند قرار دارد.
امیدواریم از دانلود این بسته خوشتان بیاید.