فونت جدید دیگر از گروه ایران فونت :: کارگاه تخصصی فونت فارسی، دانلود رایگان فونت جدید لامیا، مناسب برای تیتر و میان تیتر. امیدوارم از تایپ با این فونت لذت ببرید.
یا علی