خانواده فونت تیتراژ مناسب برای کاربرانی است که علاقه مندند فونت های قدیمی را به صورت عادی استفاده نکنند. قطعا تایپ با این چنین فونت هایی تجربه متفاوتی برای شما خواهد بود.