فونت سلامت را آقای محمدرضا شمس الکتابی در سال 90 طراحی و پیاده سازی کردند

فونت خوبی است. امیدوارم در طراح هایتان به کار آید

دانلود فونت سلامت - Salamat Font