نخستین دوره تابستانی آموزش خواندن و نگارش خط کوفی در تهران به پایان رسید. هم اکنون برای دومین دوره تابستانی آموزش کوفی، می توانید ثبت نام نمایید. برای مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر، لطفا بر لینک ذیل کلیک نمایید

http://kuficpedia.ir/?page_id= 1137

در صورت تمایل هنردوستان، می توان این دوره را در شهرهای دیگر نیز برگزار نمود

 

در لینک ذیل نیز، مستندی کوتاه از برنامه «جادوی خط کوفی: اجزای همزمان و فی البداهه خط کوفی و موسیقی سنتی» قرار دارد

http://kuficpedia.ir/?page_id= 804

 

کاری از: www.kuficpedia.ir