با ارسال اطلاعات طراحان معاصر فونت فارسی ما را در معرفی آن‌ها کمک کنید.
مسعود سپهر طراح فونت های یکان و آموزه.
نشانه های ملی، طراحی حروف، تالیف کتب در زمینه گرافیک، نشانه و... از فعالیت های مسعود سپهر است. مسعود سپهر، در سال ۱۳۳۵ در تهران بدنیا آمد. وی فارغ التحصیل رشته ی "طراحی تایپوگرافیک، برنامه ریزی چاپ و تولید" از دانشگاه چاپ لندن است.