با ارسال اطلاعات طراحان معاصر فونت فارسی ما را در معرفی آن‌ها کمک کنید.

کامران انصاری، متولد 1342

فارغ التحصیل رشته فیزیک کاربردی از دانشگاه تهران

او فعالیت خود را با کار مطبوعاتی آغاز کرده و وارد عرصه انتشارات شد. و سرانجام با طراحی فونت هایی برای شرکت سینا سافت به قلمرو فونت پا گذاشت. وی طراحی فونت های کامران، ارشیا، فرناز، هادی، پیام و خوشنویسی با کلک سهیم بود.

ایشان فونت کامران را براساس دستخط خود در سال 74-1373 در شرکت نرم افزاری سینا طراحی و تولید کردند.