با ارسال اطلاعات طراحان معاصر فونت فارسی ما را در معرفی آن‌ها کمک کنید.

طراح فونت نستعلیق و شکسته نستعلیق

سید محمد احصایی زاده ی هشتم تیر سال ۱۳۱۸ درقزوین است.وی از هنرمندان معاصر در عرصه خوشنویسی، گرافیک و نقاشی است.
او فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و سال ها در همین دانشکده و دانشکده هنر دانشگاه الزهرا تدریس کرده‌است. احصایی بیش از ۵۰ سال است که در حوزه خوشنویسی، نقاشی و گرافیک فعالیت می‌کند. اویکی از پایه‌گذاران نقاشیخط دردوره ی معاصر ایران است و با مجموعه نقاشیخط‍‌های خود اعتباری جهانی یافته‌است.